top of page

Gudstjänst

På söndagar samlas vi till veckans höjdpunkt: vår gemensamma Gudstjänst.

I Västerportkyrkan firar vi gudstjänst kl 11.00  varannan söndag och kl 16.00 varannan söndag.
För aktuella gudstjänsttider, se ”Kalender” i menyn ovan.

I gudstjänsten sker ett möte mellan Gud och människa, mellan himmel och jord, mellan nutid och framtid. Människor som inte annars skulle ha träffats kommer samman.

Människan är skapad för gemenskap med Gud och med varandra. Därför är det naturligt att fira gudstjänst tillsammans med andra. I gudstjänsten möts alla de uttryck och erfarenheter människan är: smärta och glädje, brustenhet och mening, fördolt och uppenbart, dåtid och framtid. Inför Guds ansikte blir människan hel.

Genom att fira gudstjänst gestaltar den kristna församlingen hoppet om Guds rike.
Där berättar vi om hur Gud handlar genom historien och i vår tid.
I texter, sånger och människors möte blir vi en del i ett större skeende, som samtidigt pågår över hela världen. När vi firar gudstjänst ber vi att Guds rike ska komma och att Guds vilja ska ske.

När vi i nattvarden delar bröd och vin, när vi firar ett barns födelse eller sörjer en god vän, då är Gud med oss och delar vår smärta och vår glädje. Vi ber för varandra, för vårt samhälle och för vår värld.

gudstjänst 1100.jpg
gospelcafe.jpg
gudstjänst nattvard 1100.jpg
gospelchurch.jpg
bottom of page